12. december 2023

Omsætningsfremgang i Odense Håndbold A/S…

Odense Håndbold A/S har i et udfordrende regnskabsår et resultat på -977 tkr. mod et overskud på 60 tkr. året forinden.

Adm. Direktør Lasse Honoré udtaler

”Vi havde håbet på et bedre resultat, men vi har haft et udfordrende år med mange skader, som har medført øgede investeringer i det sportslige setup desuden forbrug på ledelsesassistance i perioden, hvor klubben var uden ledelse, samt øgede energipriser og inflation, som er de primære årsager til det negative resultat.

På positivsiden kan dog nævnes at vi i dette regnskabsår slår omsætningsrekord i et år, som på mange måder har været udfordrende med energikrise og udskiftninger i administration og ledelse.

Den positive udvikling i omsætningen tager vi med os ind i 23/24 sæsonen, hvor vi igen forventer at slå omsætningsrekord. Årsagen hertil er øget opbakning fra det lokale erhvervsliv samt en stigning i salget af billetter, sæsonkort og merchandise, så selvom resultatet er negativt, ser vi positivt på fremtiden”

Egenkapitalen i Odense Håndbold A/S er stort set uændret, som følge af, at der i regnskabsåret er foretaget kapitalforhøjelse på 750 tkr.

Bestyrelsesformand Niels Eriksen udtaler

”Der er stor opbakning fra vores aktionærer, som igen i 23/24 sæsonen har valgt at øge investeringerne i den sportslige sektor, velvidende det for dem kan medføre øgede sponsorater eller kapitalindskud.

Når vi kigger længere ind i fremtiden, har vi ønske om at styrke vores ejerkreds og setup omkring klubben yderligere, så Odense i fremtiden fortsat kan have en klub i toppen af dansk og europæisk håndbold.”

//Odense Håndbold

Del: